Корекція дислексії, дисграфії

Подолання труднощів читання і письма

Дислексія - це  специфічний розлад що означає труднощі з читанням, з точним і швидким розпізнаванням слів під час читання. Цей розлад призводить до труднощів розуміння прочитаного та нестачі обсягу матеріалів, що вивчаються, а в подальшому — до обмеження словникового запасу і наявного обсягу знань.

Дисграфія – порушення процесу письма, у якому спостерігаються стійко повторювані помилки: заміна букв, спотворення звуко-складової структури слова, порушення злитості написання окремих слів у реченні, аграматизми на письмі.

Ознаки дислексії та дисграфії:

 • Проблеми освоєння правопису та принципів читання
 • Труднощі в освоєнні базових навичок письма та читання
 • фонетико-фонематичні порушення
 • Плутанина в розташуванні букв і слів
 • Труднощі у вивченні та вимові слів
 • Погана  пам'ять
 • Проблеми з розпізнаванням слів
 • Нерозуміння значень слів
 • Заміна слів, схожих за змістом та звучанням
 • Перевертання та перестановка букв, складів та слів під час читання та письма
 • Вимова слів по складах під час читання
 • Ковтання літер під час читання
 • Заміна букв при письмі
 • Пропуск букви під час письма
 • Розворот букв при написанні
 • Уповільнене освоєння нових навичок
 • Відмова читати вголос та писати
 • Помилки у вимові слів
 • Уповільнене читання та велика кількість помилок під час читання
 • Читання кілька разів одного і того ж слова
 • Складнощі з переходом на новий рядок під час читання
 • Складнощі з розумінням прочитаного
 • Труднощі зі сприйняттям, переказом прочитаного
 • Труднощі у сприйнятті письмової та звукової інформації
 • Нерозвинені навички письма або їх повна відсутність

Тестування та рання діагностика дислексії та дисграфії дуже важливі. Без правильного діагнозу та лікування, дислексія та дисграфія може призвести до розчарування, неуспішності та низької самооцінки вашої дитини в майбутньому.

Дислексія і дисграфія це розлади висших психічних функцій дитини, з яким народжуються і її не можна запобігти чи вилікувати, але ним можна керувати за допомогою спеціального навчання та методів підтримки. Раннє втручання для вирішення проблем читання та письма важливо. Батьки повинні розуміти, що діти з дислексією та дисграфією можуть вчитися нормально, але їм потрібно вчитися робити це інакше, не так, як звичайним дітям.

Ми допоможемо:

 • вивчити літери
 • освоїмо звуковий аналіз
 • виправимо фонематичні порушення
 • навчимо чути
 • навчимо читати
 • навчимо писати
 • навчимо розуміти

Наші діти з дислексією і дісграфією навчаються в школі без проблем!

Контакти